Silver stories

Silverstories-with-LLPSilver Stories (2013-2015) je partnerstvo devetih organizacij iz šestih držav na področju raziskav in usposabljanja. Združuje strokovno znanje s področja digitalnega pripovedništva, skupnostnega sodelovanja in izobraževanja za usposabljanje strokovnjakov, ki delajo z lokalnimi skupnostmi in starejšimi občani. Nato na podlagi zbranih zgodb raziskuje proces digitalnega pripovedništva.

Izhaja iz zgodnejšega akcijsko-raziskovalnega projekta, imenovanega Extending Creative Practice (2010-2012), in iz primerljivih aktivnosti, ki so prikazale učinkovitost digitalnega pripovedništva kot sredstva za vključevanje starejših občanov in marginaliziranih skupin v uporabo IKT. SILVER STORIES prenaša te raziskave na nova področja v sodelovanju s strokovnjaki in z večjim poudarkom na pripovedovanih zgodbah.

Cilji naše raziskovalne dejavnosti so:

  • prilagoditev in prenos učnih metod s projekta Extending Creative Practice na celotno partnerstvo in razširitev na dve novi državi, prav tako pa nudenje poklicnega izobraževanja in usposabljanja za novo ciljno skupino strokovnjakov, tj. za negovalno osebje v sklopu celotnega partnerstva;
  • vzpostavitev ustreznih sredstev za vključitev Digitalnega pripovedništva v stalno usposabljanje strokovnjakov v vseh partnerskih državah;
  • raziskava o tem, kako starejši ljudje uporabljajo digitalno pripovedništvo, da bi omogočili bolje razumevanje tega, zakaj ljudje pripovedujejo določene zgodbe;
  • raziskovanje možnosti za oblikovanje sistematičnega pristopa za zbiranje Digitalnih zgodb.

Partnerstvo vključuje organizacije s strokovnim znanjem na področju Digitalnega pripovedništva (Digitales, Digital Story Lab, Mitra, Trapezium), zagotovitev poklicnega usposabljanja za strokovnjake (Univerza Brighton, Leiria, Laurea in Progress Foundation), ovrednotenje (CUCR) in raziskave (Univerza Brighton, DigiTales). Poseduje veščine, izkušnje in znanje, potrebne za razvoj poklicne uporabe Digitalnega pripovedništva v negovalnih poklicih. Vse to dopolnjujejo dolgoletna delovna razmerja ter uspešno izvajanje vseevropskih raziskovalnih projektov. Silver Stories je mreža, namenjena povezovanju prakse in strokovnega usposabljanja z raziskavami preko cele vrste ukrepov. Vsak partner je strokovnjak na svojem področju in ima korist od širšega sodelovanja v Silver Stories. Tako končni učinek presega vsoto posameznih delov, Silver Stories pa ima velik potencial, da ustvari takojšnjo zapuščino z:

  • vključevanjem Digitalnega pripovedništva v usposabljanje strokovnjakov, ki delajo s starejšimi ljudmi, in sicer z razvojem zagotovljeno kakovostnih modulov;
  • razvojem trajnostnega strokovnega znanja pri zagotavljanju delavnic Digitalnega pripovedništva za širok krog upravičencev v vsaki sodelujoči državi.

Najbolj neposredni in oprijemljivi rezultati Silver Stories bodo skupni razvoj novih pedagoških materialov za poklicno izobraževanje in usposabljanje, usposabljanje skupine novih mentorjev v sklopu programa delavnic in ustvarjanje digitalnih zgodb.

Vsi partnerji si prizadevajo za razvoj trajnostne zapuščine za Silver Stories. Širjenje informacij preko različnih aktivnosti (konference, objave, predstavitveni dogodki) in grajenje dolgoročnega partnerstva sta ključna elementa našega programa, ki ga bomo na tej spletni strani objavljali in promovirali.

Silverstories-with-LLP